National Apprentice and Industrial Training Authority

ත්‍රිවිලයෙන් ෆොවීලයට ජාතික වැඩසටහන

ත්‍රිවිලයෙන් ෆොවීලයට ජාතික වැඩසටහන


අපගේ ශ්‍රම බලකායෙන් සැම 09 ගෙන් එක් අයෙකුම තම රැකියාව ලෙස ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරු තනතුර තෝරාගෙන ඇත. ලක්ෂ 90 වන ශ්‍රම බලකායෙන් ලක්ෂ 10ම ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරුන් වේ.සමික්ෂණයයකින් හෙලි වු පරිදි ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරුන් පැය 8, සේවා කාලය තුල සැබවින්ම සේවයේ නියලේන්නේ පැය 2 කාලයකි.ඉතුරු පැය 6 කාලය ඔවුන් හයර් එකක් පැමිනේන තුරු බලා සිටිති.

මේම තත්වයන් තුල අප අදිකාරිය මගින් ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරුන් සදහා තම අදායම වැඩිකිරිමත්, නිපුනතාවය දියුනු කරමින් වෙනත් රැකියා අවස්තා ඔහුනට උදා කර දිමත්, ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරුන් ගේ සමාජ ආර්තික ජිවන තත්වයන් ඉහල් නැන්විමේ අරමුණින් මේම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම වැඩසටහන යට්තේ මේ වසර අවසන් වනවිට ලක්ෂයක පමන ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරුන සදහා පුහුණු අවස්ථා ලබාදි අවසන් කිරිමට නියමිතය.

මේම වැඩසටහනේ නියමු ව්‍යාප්තීන් ලෙස ඉතා සාර්ථකව නුවරඑළිය, ත්‍රිකුණාමලය, පොලොන්නරුව, මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක වල මේම වැඩසටහන දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කෙරේ..

ඔබත් 15 ක් සමග එකතු වී අපට කතාකරන්න. නැතිනම් පුද්ගලිකව සම්බන්ධව විමට කැමතිනම් අපට කතාකරනන 
සතියේ වැඩ කරන දින 1951 හෝ 0112884722 හෝ 0112 888782-5

Social Media Competition

ජාත්‍යන්තර නිපුණතා දිනයට සමඟාමීව පැවැත්වෙන සමාජ ඡාලා භාවිතයෙන් පවත්වන තරඟාවලිය

2019.07.15 වන දිනට යෙදී තිබෙන ජාත්‍යන්තර නිපුණතා දිනයට සමඟාමීව අධිකාරිය විසින් පවත්වනු ලබන නිපුණතා තරඟාවලිය

අරමුණ:

වත්මන් තරුණ පරපුර සමාජ ජාලා  භාවිතය ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් කරමින් සිටි. මෙම මාධ්‍ය භාවිතය ඵලදායී මාවතක් කරා රැගෙන යාමටත් එම තරුණ පරපුර තුල නිර්මාණාත්මක කෞෂල්‍ය වැඩිදියුණු කිරීමටත් නයිටා ආධුනිකත්ව පුහුණුව තරුණ පරපුර තුල ප්‍රචලිත කිරීම තුලින් ආධුනිකත්ව පුහුණුව සඳහා වැඩි තරුණ පිරිසක් බඳවා ගනිමින් කාර්මික ඥාණය සහ නිපුණත්වයෙන් සපිරි වෘත්තිකයන් ලොවට දායාද කිරීම.

 1. නිර්මාණාත්මක හා ජයප්‍රියතම fb දැන්වීම(Post) ඉදිරිපත් කිරීම. මෙහිදී ජනප්‍රියතම  සහ නිර්මානාත්මක වශයෙන් ජයග්‍රහකයන් දෙදෙනෙක් තොරා ගනු ලැබේ. එසේම මෙම ජයග්‍රාහකයන්ට අමතරව විශේෂ ඇගයීම් නිර්මාණ 05 බැඟින් තොරා ගනු ලබයි.
 2. කෙටි චිත්‍ර පට තරඟය මෙහිදී ද, ජනප්‍රියතම සහ නිර්මානාත්මක වශයෙන් ජයග්‍රහකයන් දෙදෙනෙක් තොරා ගනු ලැබේ. එසේම මෙම ජයග්‍රාහකයන්ට අමතරව විශේෂ ඇගයීම් නිර්මාණ 05 බැඟින් තොරා ගනු ලබයි.
 3. සියලුම නිර්මාණයන් ප්‍රචාරය  වනුයේ Naita Sri Lanka නිළ fb පිටුව සහ Naita Sri Lanka You tube  නාළිකාව තුලිනි.


තරඟ කොන්දේසි

 1. සියලුම නිර්මාණ නයිටා ආධුනිකත්ව පුහුණු ක්‍රමවේදය ඇඟයිම හෝ ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් නිර්මාණය කළ යුතුය.
 2. සියලුම තරඟ කරුවන් සහ කාරියන් වයස අවුරුදු 16ත් 35අතර ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් විය යුතුය.
 3. සියලුම අයදුම්කරුවන් ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රයට අදාල සත්‍ය තොරතුරු සැපයිය යුතු අතර තමන්ගේ නමට හිමි Gmail ගිණුමකින් නිර්මාණ සැපයිය යුතුය .
 4. සියලුම නිර්මාණ 2019.07.05 වන දින සිට 2019.07.11 වන දින මධ්‍යන 12 ට පෙර එවිය යුතුය. ඉන් පසුව ලැබෙන කිසිම නිර්මාණයක් භාර නොගැනේ.
 5. Fb Post (දැන්වීම්) නිර්මාණයේදී, වචන 05ත් 20ත් අතර ප්‍රමාණයක් සඳහන් කළ යුතුය.එසේම අදාල නිර්මාණය සඳහා පරිගණක චිත්‍ර, ඡායාරූප යන මාධ්‍යයන් එකක් හෝ භාවිතා කළ යුතුය.
 6. කෙටි චිත්‍ර පටය නයිටා ආයතනය සතු You tube  නාලිකාව මඟින්ද, Fb Post (දැන්වීම්)නයිටා ආයතනය සතු Fb පිටුව මඟින් ප්‍රචාරණය කරණු ලබයි.
 7. අදාල නිර්මාණයන්හි අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණකරුවා වඟකීම දැරිය යුතුය.
 8. කෙටි චිත්‍ර පටය විනාඩි 02 ත් 03 ත් අතර කාළයකින් සමන් විය යුතුය. එසේම එම නිර්මාණ ජංගම දුරකථනයකින් සිදු කළ යුතු සේම සංස්කරණය කිරීමේ හැකියාවද පවතී.
 9. කෙටි චිත්‍රපටයට අදාල පටිගත කළ රූප රාමු අවශ්‍ය වූහොත් විනිශ්චය මණ්ඩලයේ පරීශීලණය සඳහා එම දුරකථනයේම ගබඩා කර තිබීම අනිවාර්යය වේ.
 10. සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම් සමාජජාලා ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා සුදුසු ඒවා විය යුතු අතරම ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින අදාල නීති රීති වලට සහ සංස්කෘතියට හානී නොවන ඒවා විය යුතුය.
 11. සියලුම නිර්මාණ පළ කිරීමේ අයිතිය සහ තීරණය නයිටා ආයතනය සතුය.
 12. තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් කරණු ලබන නිර්මාණ අප හට ලබාදෙන අනුපිළිවෙළ මත ප්‍රචාරණය(Publish) කරනු ලැබේ.
 13. තරඟ ප්‍රථිපල සම්බන්ධයෙන් වඟකීම සහ තීරණ ගැනීම මෙන්ම අවසාන තීරණය නයිටා ආයතනය විසින් පත් කරණු ලබන විනිශ්චය මණ්ඩලය සතුවේ.
 14. මෙම තරඟය සඳහා නයිටා කාර්යය මණ්ඩලයේ කිසිදු සාමාජිකයෙකුට හෝ සාමාජිකාවකට සහභාගී විය නොහැක.
 15. ජනප්‍රියතම කෙටි චිත්‍රපටය සහ Fb post 2019.07.13 මධ්‍යන 12.00න් පසු ගණනය කරන අතර මෙහිදී ජනප්‍රියතම Fb post එක තීරණය කරනු ලබන්නේ වැඩිම like ප්‍රමාණය හිමි Fb post එක වේ.
 16. ජනප්‍රියතම කෙටි චිත්‍රපටය වනුයේ views වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඇති කෙටි චිත්‍රපටය වේ.
 17. සියලු නිර්මාණ මාධ්‍ය තුල පල කිරීම නයිටා ආයතනය සතු වේ.
 18. එක් තරඟකරුවෙකුට FB නිර්මාණ සහ කෙටි චිත්‍රපටි වර්ග දෙකෙන්ම ඉදිරිපත් කළහැකි නමුත් එක් වර්ගයකින් එක් නිර්මාණයක් පමණක් ඉදිරිපත් කළයුතුයි.

(නයිටා විනිශ්චය මණ්ඩලය 2019.07.13 මධ්‍යන 12.00 න් පසු අදාල like සහ  views ප්‍රමාණයන් ගණනය කරන මොහොතේ පවතින දත්තයන් මත පමණක් ගණනය කිරීම කරනු ලබයි. තවද, මෙහි අවසාන තීරණය විනිශ්චය මණ්ඩලය සතුවේ.)

Click here to download application.

නිපුණතා දින තරඟාවලියයේ ජය ග්‍රාහකයින් සඳහා  ලබා දෙන ත්‍යාගයන්

Sunday 16 May 2021 Heshan W K Latest News No comments
ත්‍රිවිලයෙන් ෆොවීලයට ජාතික වැඩසටහන අපගේ ශ්‍රම බලකායෙන් සැම 09 ගෙන් එක් අයෙකුම තම රැකියාව ලෙස ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරු තනතුර තෝරාගෙන ඇත. ලක්ෂ 90 වන ශ්‍රම බලකායෙන් ලක්ෂ 10ම ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරුන් වේ.සමික්ෂණයයකින් හෙලි වු පරිදි ත්‍රිවිලර් රථ රියදුරුන් පැය 8, සේවා කාලය තුල සැබවින්ම සේවයේ නියලේන්නේ පැය 2 කාලයකි.ඉතුරු පැය 6 කාලය ඔවුන් හයර් එකක්...
Sunday 16 May 2021 Heshan W K Latest News No comments
ජාත්‍යන්තර නිපුණතා දිනයට සමඟාමීව පැවැත්වෙන සමාජ ඡාලා භාවිතයෙන් පවත්වන තරඟාවලිය 2019.07.15 වන දිනට යෙදී තිබෙන ජාත්‍යන්තර නිපුණතා දිනයට සමඟාමීව අධිකාරිය විසින් පවත්වනු ලබන නිපුණතා තරඟාවලිය අරමුණ: වත්මන් තරුණ පරපුර සමාජ ජාලා  භාවිතය ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් කරමින් සිටි. මෙම මාධ්‍ය භාවිතය ඵලදායී මාවතක් කරා රැගෙන යාමටත් එම තරුණ පරපුර තුල නිර්මාණාත්මක කෞෂල්‍ය වැඩිදියුණු කිරීමටත් නයිටා ආධුනිකත...

IETI, Katubedda, Moratuwa – July Intake, 2021

July Intake, 2021 – Closing date 21/05/2021

X